Express Feelings

 

Happiness

ฉันมีความสุข

chăn mee kwaam sùk

I am happy.

 

ฉันมีความสุขกับคุณนะ

chăn mee kwaam sùk gàp kun ná

I am happy with you.

 

เขาดีใจที่พบคุณ

kăo dee jai têe póp kun

He is glad to meet you.

 

ยินดีที่รู้จัก

yin dee têe róo jàk

Nice to meet you.

 

เขายินดีกับข่าว 

kăo yin dee gàp kàao 

She is pleases with the news .

 

Sadness

คุณดูเศร้านะ

kun doo sâo ná

You look sad.


ฉันเสียใจจริงๆ

chăn sĭa jai jing jing

I am really sad.


คุณทำให้ฉันผิดหวัง

kun tam hâi chăn pìt wăng

You let me down./You made me disappointed. 

 

อย่าทำให้ฉันผิดหวัง

yàa tam hâi chăn pìt wăng

Don't let me down.

 

รู้สึกแย่

róo sèuk yâe

I feel bad/ upset. 

 

anger

 

คุณทำให้ฉันโกรธ

kun tam hâi chăn gròot

You made me angry. 


 

คุณดูโกรธมาก

kun doo gròot mâak

You look very angry. 

 

 

Visitors: 171,678